รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการ “รักษ์เต้า เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม”

  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “รักษ์เต้า เฝ้าระวังมะเร็งเต้านม” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ รพสต.บ้านยาง โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธี ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก