รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "แห่เทียนเข้าพรรษา" ณ เทศบาลบุรีรัมย์ ในโอกาสนี้ได้รับคำชื่นชมความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจากผู้จัดงาน และผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก