รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นิสิต ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ นำเสนอนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาพลวัตรกลุ่ม ทั้งนี้ภายในงาน มีอาจารย์และนิสิต เข้าร่วมชม และเกิดนวัตกรรมทางการพยาบาลที่นำไปใช้ได้จริง และมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ