รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

#วันที่ 21 ตุลาคม 2561 อาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข