รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล เข้าร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562