รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล เข้าร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562