รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา (MOU)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา (MOU) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลลำลูกกา กับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานส่งเสริมกรศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลลำลูกกา ประมวลภาพ