รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

21ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

#21ตุลาคม #วันพยาบาลแห่งชาติ- คณบดี คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ ณ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 62- หน่วยบริการวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ชั้น 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น*

ประมวลภาพ*