รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ฟรีทำหมันสุนัขและแมว โครงการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

ฟรีทำหมันสุนัขและแมว โครงการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ อบต ดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี