รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

กำหนดการพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563