รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รับปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ ตรวจรักษา ป้องกันเห็บ หมัด ฉีดวัคซีน ทำหมัน ผ่าตัดทั่วไป ตรวจเลือด เอ็กซ์เรย์ อัลตราซาวด์

เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00-17.00น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามโทร 063-2158099

อัตตราค่าบริการ
   อัตราค่าวัคซีนสุนัข
รายการ                                   ราคา
วัคซีนรวม 5โรค                         200
วัคซีนรวม 6โรค(รวมพิษสุนัขบ้า)       250
วัคซีนลูกสุนัข (puppy)                   -
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า                60
    อัตราค่าวัคซีนแมว
 รายการ                                 ราคา
วัคซีนหัด+หวัดแมว                      250
วัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย               300
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า                60
     รายการเบ็ดเตล็ด
รายการ                                  ราคา
ถ่ายพยาธิ ลูกสุนัข-ลูกแมว(ยาน้ำ)      30
ถ่ายพยาธิแมว                           60/เม็ด
 ถ่ายพยาธิสุนัข                          60/เม็ด
ตัดเล็บ                                    20-50
เช็ดหู                                      30-80
ตรวจตา                                    50
     ค่าฉีดยา ivm
ปริมาณ                   ราคา
<0.5ml                    80
<1ml                       100 
<1.5ml                     120
<2ml                      150
**เกินนี้+CCละ 50บาท
        ค่ายาฉีดทั่วไป
น้ำหนัก    ฉีด1เข็ม    2เข็ม    3เข็ม    4เข็ม    5เข็ม     6เข็ม
<10kg      100       180     270     360    450      540
<20kg     120       220     330     440    550      660
<30kg     150       280     420     560    700      840
<40kg     200      380      570     760   950       1140
40kgup   200+     แล้วแต่      พิจารณา
        ราคาAdmit
น้ำหนัก              ราคา
<10kg              100/วัน
<20kg             150/วัน
<30kg             200/วัน
มากกว่า30kg     250/วัน
        ราคาสารน้ำ
รายการ                       ขั้นต่ำ/ครั้ง                 ราคา sc / IV                Admit
NSS                          น้อยกว่า100ml             100ml/80บาท              เหมา250บาท/ขวด
Acetar                      50บาท/ครั้ง                150ml/100บาท             
Lactate                                                   200ml/120บาท           **กลับบ้าน ขวดละ200       
D5w                                                       300ml/150บาท              บาทไม่รวมอุปกรณ์**
D51/2S                                                    400ml/180บาท
D5s                                                        500ml/200บาท
D5w100ml                                               100บาท/ขวด 100[km/ขวด
NSS 100ml                                               100บาท/ขวด 100บาท/ขวด   
**ครั้งแรกคิดค่าเปิดเส้น50บาท ถ้าใช้ iv cath มากกว่า1อันคิดอันต่อไปอันละ18บาท *
* กรณีขายเซทกลับบ้าน สายน้ำเกลือเส้นละ 20 บาท
            อัตราค่า X – ray
ขนาดฟิล์ม                 ค่าบริการ
x-ray แผ่นเล็ก            200
x-rayแผ่นใหญ่            300
ultrasound               200
          ค่าตรวจพิเศษ   
ตรวจอุจาระแบบ fresh smear      50บาท
ตรวจผิวหนัง                          50บาท/สไลด์
         อัตราค่าบริการทำหมันและผ่าตัด
รายการ                                  ราคา
ทำหมันแมวเพศผู้                        500
ทำหมันแมวเพศเมีย<5kg               700
*เกิน5kg +kg ละ 50 บาท.     
ทำหมันสุนัขเพศผู้ <10kg               600
ทำหมันสุนัขเพศผู้ 10kg-15kg          700
ทำหมันสุนัขเพศผู้ 15kg-20kg         800
ทำหมันสุนัขเพศผู้ >20kg               900
ทำหมันสุนัขเพศเมีย<10kg              900
ทำหมันสุนัขเพศเมีย 10kg-15kg        1000
ทำหมันสุนัขเพศเมีย15kg-20kg        1200
ทำหมันสุนัขเพศเมีย 20kg-25kg      1500
ทำหมันสุนัขเพศเมีย 25kg-30kg       1800
ค่าดมยาสลบ                             500/ชั่วโมง
ทำแผล                                    80-200
ใส่เฝือก                                   300-400
ตัดหางลูกสุนัข                           80-100
เย็บแผลทั่วไป                            300-1000
 Pyometra in cat                     1200
Pyometra in dog                     2000-3000
ผ่าคลอดแมว                            1200
ผ่าคลอดสุนัข                            2000-3000
ผ่าตัดเนื้องอก                           1000-3000
**ผ่าตัด/หัตถการอื่นๆขึ้นกับสัตวแพทย์พิจารณา
         ค่าตรวจเลือด
Set A     CBC,BP,ALT,CR           ราคา 300 บาท
Set B CBC,BP,ALT,ALP,Cr,BUN    ราคา 500 บาท
แยกรายการ
CBC 100
Creatinine 80
Bun 100
ALT (SGPT) 80
ALP(GOT) 80
Bilirubin 80
ALK 80
Cholresterol 80
Glucose 100
Heamoglobin 80
P-Amylase 80
Potassium (PT) 100
Triglycerides 100 CK
100 GGT 80