รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฟรีทำหมันสุนัขและแมว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะออกหน่วยโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทำหมันสุนัขและแมวฟรี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ วัดศรีบัวทอง ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี