รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฟรีทำหมันสุนัขและแมว วันที่ 23 มีนาคม 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะออกหน่วยโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทำหมันสุนัขและแมวฟรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ วัดดอนแสลบ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี