รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการสัตวแพทย์อาสา วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์อาสา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ โดยจะให้บริการ***ฟรี***ฉีควัคซีนพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย และบริการตรวจสุขภาพสัตว์ อีกทั้งยังมีการทำโป่งเทียม และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับด้านสัตว์ และโรคติดต่อจากสัตว์อีกด้วย