“เภสัชศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

RSS
“เภสัชศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

เภสัชศาสตร์ เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?

 

  1. เภสัชกรประจําภาคอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ

 

  1. เภสัชกรด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมประจําสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนและสถานบริการ สาธารณสุข เภสัชกรประจําร้านขายยา เปิดธุรกิจร้านขายยาเป็นของตนเอง ทํางานคุ้มครองผู้บริโภค และทํางานด้านเภสัชการตลาด

 

  1. นักวิจัยและพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆทำหน้าที่ศึกษาและคิดค้นยาใหม่ ๆ และพัฒนาโครงสร้างยาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ยาออกมา โดยต้องได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

 

  1. อาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษา ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ ให้ความรู้แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจความรู้ด้านยา ทั้งในมหาวิทยาลัยและพื้นที่สาธารณะ

 

  1. ประกอบอาชีพอิสระด้านเภสัชศาสตร์

 

อัตราเงินเดือนของเภสัชกร

 

  1. อัตราเงินเดือนเภสัชกรในโรงพยาบาล ขั้นต่ำเริ่มที่ 15,000 บาท โดยยังไม่รวมค่าอยู่เวรและใบประกอบ

 

  1. เภสัชกร รพ.สธ. เงินเดือน 17,000-19,000 มีค่าพตส. 1,500-3,000 บาท ไม่ประกอบเวช 5,000 กันดาร 3,000-13,000 บาท ค่าขึ้นเวร 720-1,300 บาท

 

  1. เภสัชกรร้านยา เริ่มต้นที่ 30,000 บาท หากเป็นแหล่งท่องเที่ยว 40,000-60,000 บาทไม่รวมค่าคอมมิชชันและค่าล่วงเวลา

 

  1. ผู้แทนยานั้นเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาทขึ้นไป แต่ถ้ารวมคอมมิชชันด้วยก็มีโอกาสสูงถึงหลักแสนบาท

โพสต์ก่อนหน้า

  • Parida Ouamsaoad