ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
“สาธารณสุขศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“สาธารณสุขศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“สาธารณสุขศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   คณะแพทยศาสตร์ – สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถประกอบอาช...
  • Parida Ouamsaoad