รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ 2 พ.ย.62 วัดหนองบัว สุพรรณบุรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ 2 พ.ย.62 วัดหนองบัว สุพรรณบุรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Click เพื่อรับชมวีดีโอบันทึกโครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ปีการศึกษา 2562 จากช่อง Youtube คณะเทคนิคการแพทย์ เวสเทิร์น

https://www.youtube.com/watch?v=Viy9mC4dF0A