รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น