ข่าวสารสำนักบริหาร

RSS
กิจกรรมทำบุญหอพัก

กิจกรรมทำบุญหอพัก

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. ส่วนงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญหอพักขึ้นโดยได้รับเกียรติจ...
  • Admin WTU Website