ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาค 2/2566 ช่วง 2 ระดับปริญญาตรี-โท(สำหรับนิสิตศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) วันที่ 16 มีนาคม 2567

RSS
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาค 2/2566 ช่วง 2 ระดับปริญญาตรี-โท(สำหรับนิสิตศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) วันที่ 16 มีนาคม 2567
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาค 2/2566 ช่วง 2 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
(สำหรับนิสิตศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) วันที่ 16 มีนาคม 2567
VDO ปฐมนิเทศ คลิก
 
       

 

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website