รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

นำของบริจาคและเงินทำบุญไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ 

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ผู้รับใบอนุญาต และตัวแทนบุคลากรม.เวสเทิร์นนำของบริจาคและเงินทำบุญไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ ขอน้อมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ