รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

พิธีมอบเอกสารสำเร็จการศึกษา แก่นิสิต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                              พิธีมอบเอกสารสำเร็จการศึกษา แก่นิสิต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
          ดร.ประภากร สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีมอบเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้แก่นิสิตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว