รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

เนื่องด้วยวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี เพื่อเป็นโอกาสให้บุคลากรทุกส่วนงานได้พบปะสังสรรค์ และร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดแด่ท่านอธิการบดี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 6 อาคารทันตแพทย์ 1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป