ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ — ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักวิชาการ

RSS
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

     โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 1...