ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ — ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 (วัชรพล) วันที่ 18 สิงหาคม 2566

RSS
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 (วัชรพล)  วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 (วัชรพล) วันที่ 18 สิงหาคม 2566

    ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 (วัชรพล)  วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเธียร์เตอร์ เวลา 08.30.12.00 น.