ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ — โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

RSS
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ร่วมด้วยสำนักงานอธิการบดีและสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 14 ธันวาคม 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ร่วมด้วยสำนักงานอธิการบดีและสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 14 ธันวาคม 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SMART CLASSROOM ตึกทันตแพทยศาสตร์ 2 ชั้น 5  มหาวิ...