รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน
Section
Section
Section

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" วันเสาร์ ที่ 7 และวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

  • รายละเอียดเพิ่มเติม
Section