รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน
Section
Section
Section

พิษป.ป.ช.วุ่นหนัก ‘ผอ.สมศ.’ ลาออกแล้ว บอร์ดใหญ่จ่อยื่นยกชุด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน น.ส.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการสมศ.แล้วมีผล วันที่ 1 ธันวาคม เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ (ป.ป.ช.) กําหนดให้เป็น ตําแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ส่วนคณะกรรมการสมศ. คนอื่นๆ รวมถึง นายวิชัย ริวตระกูล ประธานคณะ กรรมการสมศ.ก็เตรียมจะยื่นหนังสือลาออกเช่นกัน เหตุผลที่ลาออกเพราะการยื่นบัญชี้ทรัพย์สินแล้วต้องเปิด เผยต่อสาธารณะอาจทําให้มิจฉาชีพ หรือผู้ไม่หวังดีมีช่องทางเข้ามาทําร้ายหรือหาประโยข์น เป็นอันตรายต่อ ตนเองได้ การตัดสินใจเช่นนี้ไม่ได้กลัวการตรวจสอบ แต่ไม่อยากวุ่นวาย เพราะการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ก็มีความยุ่งยาก วุ่นวาย หากหลงลืม ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ ก็อาจมีความผิดทางอาญาได้
“เท่าที่ดูป.ป.ช.ไม่ได้มีระบบป้องกันข้อมูลจากมิจฉาชีพให้ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอาจทําให้เกิด อันตรายต่อตัวเอง ไม่ใช่เรื่องกลัวการตรวจสอบ หรือไม่โปร่งใส แต่ไม่อยากเป็นภาระ ซึ่งบอร์ดสมศ. ทุกคน ก็เห็นตรงกัน และคิดว่าจะลาออก คนที่เข้ามาทํางานตรงนี้ส่วนใหญ่ เข้ามาช่วยดูระบบการศึกษา ไม่ได้มีเรื่อง ทุจริต " น.ส.ณมนกล่าว และว่า
ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุที่ตัดสินใจลาออกโดยไม่รอมติคณะกรรมการป.ป.ช.ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ เพราะ อะไร น.ส.ณมน กล่าวว่า ป.ป.ช.ไม่ได้พิจารณาแก้ปัญหาให้กลุ่มองค์การมหาชน แต่หารือแก้ปัญหาให้กับ สภามหาวิทยาลัยและเท่าที่ทราบคณะกรรมการที่เป็นองค์กรมหาชน หลายแห่งก็เตรียมยื่นหนังสือลาออกเช่น กัน

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : มติชนออนไลน์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 - 15:33 น.

Section