กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจบุรี

RSS
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ เข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 มี.ค.66 ที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ เข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 มี.ค.66 ที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ เข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 มี.ค.66 ที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. และได้รางว...
  • Admin WTU Website
กิจกรรม "โครงการธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะไทย "  ปี 2565 ของคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี จัดเมื่อวันที่ 15 ก.พ.66

กิจกรรม "โครงการธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะไทย " ปี 2565 ของคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี จัดเมื่อวันที่ 15 ก.พ.66

กิจกรรม "โครงการธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะไทย " ปี 2565 ของคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี จัดเมื่อวันที่ 15 ก.พ.66 ภาพนี้ปราชญ์ชาวบ้านร้องเพลง เ...
  • Admin WTU Website
คณบดี และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี เข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย รศ.ดร.สุธรรม นันท์มงคลชัย

คณบดี และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี เข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย รศ.ดร.สุธรรม นันท์มงคลชัย

คณบดี และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี เข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย รศ.ดร.สุธรรม นันท์มงคลชัย วันเสาร์ที่ 17 ...
  • Admin WTU Website
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันเครือข่าย  จัดการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมในยุค Next Normal" วันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมในยุค Next Normal" วันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65

รศ.ดร สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตรฺ์กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง "การสร้างสรรค...
  • Admin WTU Website