กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจบุรี

RSS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพิจารณาการขอจริยธรรมในมนุษย์ โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วันที่ 18 พ.ค.2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพิจารณาการขอจริยธรรมในมนุษย์ โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วันที่ 18 พ.ค.2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพิจารณาการขอจริยธรรมในมนุษย์ โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชร...
  • Admin WTU Website
โครงการจิตอาสา ณ วัดห้วยยาง ตำบล สระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี  ของนิสิตชั้นปีที่1 คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี วันที่ 30 เม.ย.67

โครงการจิตอาสา ณ วัดห้วยยาง ตำบล สระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ของนิสิตชั้นปีที่1 คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี วันที่ 30 เม.ย.67

โครงการจิตอาสา ณ วัดห้วยยาง ตำบล สระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ของนิสิตชั้นปีที่1 คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี วันที่ 30 เม.ย.67 &&&a...
  • Admin WTU Website
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 27 มี.ค.67 ณ.คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 27 มี.ค.67 ณ.คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 27 มี.ค.67 ณ.คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี &&&&&&&&&&&&&&
  • Admin WTU Website
ปัจฉิมนิเทศวิชาปฎิบัติการบริหารการพยาบาลและปฎิบัติการพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 27 มี.ค.67

ปัจฉิมนิเทศวิชาปฎิบัติการบริหารการพยาบาลและปฎิบัติการพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 27 มี.ค.67

ปัจฉิมนิเทศวิชาปฎิบัติการบริหารการพยาบาลและปฎิบัติการพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา วันที่ 27 มี.ค.67   พี่พยาบาลน่ารักทุกคน ตั้งใจสอนดีมาก...
  • Admin WTU Website