กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจบุรี

RSS
งานสัมมนา เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี  วันที่ 20 กันยายน 2566

งานสัมมนา เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี วันที่ 20 กันยายน 2566

คลิกดูรายละเอียด
  • Admin WTU Website
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566

Click ดูรายละเอียด
  • Admin WTU Website
กิจกรรมโครงการเชิดชูผู้มีพระคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล ของโครงการพัฒนานิสิต ปี 65 คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี ในวันพยาบาลสากล

กิจกรรมโครงการเชิดชูผู้มีพระคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล ของโครงการพัฒนานิสิต ปี 65 คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี ในวันพยาบาลสากล

กิจกรรมโครงการเชิดชูผู้มีพระคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล ของโครงการพัฒนานิสิต ปี 65 คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี ในวันพยาบาลสากล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสร...
  • Admin WTU Website
คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี นำนิสิต ไปแสดงในนามของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่งานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยทรงดำ วัดพรหมนิมิต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี วันที่ 29 เมษายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี นำนิสิต ไปแสดงในนามของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่งานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยทรงดำ วัดพรหมนิมิต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี วันที่ 29 เมษายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี นำนิสิต ไปแสดงในนามของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่งานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยทรงดำ วัดพรหมนิมิต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ว...
  • Admin WTU Website