กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจบุรี

RSS
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • Admin WTU Website
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ X Regis วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ X Regis วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ X Regis วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566  รายละเอียด click
  • Admin WTU Website
ปฐมนิเทศ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ปฐมนิเทศ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ปฐมนิเทศ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566  รายละเอียด click 
  • Admin WTU Website
งานสัมมนา เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี  วันที่ 20 กันยายน 2566

งานสัมมนา เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี วันที่ 20 กันยายน 2566

คลิกดูรายละเอียด
  • Admin WTU Website