กิจกรรม - ศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

RSS
CNE ถ่ายทำวีดีโอการสอนวิชาการใช้เทคโนโลสารสนเทศเพื่อการเรียนและการวิจัย บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต  และ ดร.ภูวนัย เพ็ชรไปร่

CNE ถ่ายทำวีดีโอการสอนวิชาการใช้เทคโนโลสารสนเทศเพื่อการเรียนและการวิจัย บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต และ ดร.ภูวนัย เพ็ชรไปร่

เนื้อหางาน CNE ถ่ายทำวีดีโอการสอนวิชาการใช้เทคโนโลสารสนเทศเพื่อการเรียนและการวิจัย บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต และ ดร.ภูวนัย เพ็ชรไปร่ ซึ่งเป็นวิชาเสริมพื้นฐานสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาโททุกหลักสูตร เป็นการเรียนผ่านระบบการเรียน Xstudi 

  • Admin WTU Website
  • แท็ก: CNE Xstudi