รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล และ พล.ร.ต.ดร.ทพ.จตุพร พุกกะเวส ได้เข้าร่วมประชุมสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อวางแผนงานทั้งหมด และเตรียมความพร้อมสำหรับงานประชุมวิชาการของสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ O.R.S.Th.รวมแนวคิดพิชิตจัดฟัน Ep.1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2561