รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.ร.ต.ทพ.จตุพร พุกกะเวส อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561ของศูนย์ทันตกรรมกรมแพทย์ทหารเรือ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี