สำนักวิชาการ

สมัครเรียน

กิจกรรมถวายพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีการจัดปนะกวดดองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน