รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะกรรมการตัดสินกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีการจัดปนะกวดดองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขัน