รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง

อาจารย์นีรนุช เนื่องวังได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก