วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายCNE

วิธีการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 2 เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบอีเมล /ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือจดหมายขยะ

"ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 4,000 บาท" ทางมหาวิทยาลัยมีช่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทางคือ
- QR Payment
- พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิตเรียบร้อยแล้ว รหัสนิสิตและวิธีการเข้าใช้งานระบบจะส่งให้ทางอีเมลของท่าน

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Phone 02-563-5252 ต่อ 0

Mobile 088-750-9481-82, 088-278-3844

 063-203-4480-82, 063-203-4484

E-mail wtuonline@western.ac.th 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายCNE  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น