ติดต่อเรา

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Call Center)

เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 020266659

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)

เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (กาญจนบุรี)

เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 036-651-000

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (บุรีรัมย์)

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666-618