คณะทันตแพทยศาสตร์

ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม/คู่มือ

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635251 , 083-348-1943
วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
Mail. naruemol.ch@western.ac.th

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์/โทรสาร 02-563-5251
วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น