คณะทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท


หลักสูตรทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตแพทยศาสตร์ จัดฟัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดย ศ.เกียรติคุณ ทนพ.วินัย ศิริจิตร คณบดี เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องผลิต หมอจัดฟัน ที่ถูกต้องตามกฏหมาย และได้มาตรฐานวิชาชีพที่ถูกต้อง อีกทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ทำการเปิดสอนมาแล้วมากกว่า 10 ปี จึงมีความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และสถานที่ เหมาะสมแก่การเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564รายงานตัว วันที่ 5 ธันวาคม 2564จำนวนการรับ 60 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Dent Channel

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635251 , 083-348-1943
วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
Mail. naruemol.ch@western.ac.th

https://www.facebook.com/dentistrywtu/

CONTACT INFO

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635251 , 083-348-1943
วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
Mail. naruemol.ch@western.ac.th

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-563-5251
วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

https://www.facebook.com/Westernclinic/

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น