คณะเภสัชศาสตร์

ผลงานบริการวิชาการ

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) "จังหวัดสุพรรณบุรี" วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสหวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) "จังหวัดสุพรรณบุรี" ณ วัดทะเลบก ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

การให้ความรู้เรื่อง  "การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" ณ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าไปให้ความรู้เรื่อง "การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" กับนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา

การอบรม "การใช้ยาอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19"

ช่องทางติดต่อ

คุณน้ำฝน  เหลาชำนิ
โทร. 0-2563-5252 ต่อ 1310 หรือ 2312
วันทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์
(หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30-17.00 น

Section
Drop element here!

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น