คณะเภสัชศาสตร์

ผลงานบริการวิชาการ

การอบรม "การใช้ยาอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19"

ช่องทางติดต่อ

คุณน้ำฝน  เหลาชำนิ
โทร. 0-2563-5252 ต่อ 1310 หรือ 2312
วันทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์
(หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30-17.00 น

Section

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น