คณะแพทยศาสตร์ - สาขาแพทยศาสตร์ 

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

 เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน 12150
โทร : 02-563-5252

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น