รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

 เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน 12150
โทร : 02-563-5252

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น