คณะแพทยศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

แนวทางการจัดการเรียนรู้สาหรับนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในศตวรรษที่ 21

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวการขอทุนและบริหารทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
และการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
สายตรงคณบดี
ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
โทร. 081-950-4524
อีเมล Boonpayau@hotmail.com

LINE MTWTU

Facebookwww.facebook.com/WTUMT

เลขาคณะฯ
คุณสมศรี และ คุณสุวิทย์ โทร. 083-066-5204

วันทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์
(หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)เวลา 8.30-17.00 น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น