คณะแพทยศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์

ติดต่อคณะ

สาขาเทคนิคการแพทย์

สายตรงคณบดี ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา

โทร. 081-950-4524

อีเมล Boonpayau@hotmail.com

LINE MTWTU


Facebook

www.facebook.com/WTUMT

เลขาคณะฯ คุณสมศรี และ คุณสุวิทย์

โทร. 083-066-5204

วันทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 8.30-17.00 น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น