คณะแพทยศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ปี

Research Database ของสาขา
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

OUR RESEARCH PROJECTS

Oxyresveratrol Inhibits R848-Induced Pro-Inflammatory Mediators Release by Human Dendritic Cells Even When Embedded in PLGA Nanoparticles. 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Polymer-based nanoadjuvants for hepatitis C vaccine: The perspectives of immunologists

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Liposome and polymer-based nanomaterials for vaccine applications 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Increased Response of Human T Lymphocytes by Dendritic Cells Pulsed with HPV16E7 and Pleurotus sajor-caju-β-glucan (PBG)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Anti-Hemolytic Effects of Green and Black Tea Aqueous Extracts on Plasmodium berghei-Infected Mice

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Effect of Aqueous Crude Extract of Tinospora Crispa on Plasmodium Berghei Induced Liver Damage in Mice

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Hepatoprotective Effect of Aqueous Crude Extract of Thunbergia laurifolia Leaves against Plasmodium berghei Infected Mice

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อ

สายตรง หัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
     หมายเลขติดต่อ 081-950-4524
     อีเมล Boonpayau@hotmail.com

LINE : MTWTU
Facebook : www.facebook.com/WTUMT

เลขานุการ สาขาเทคนิคการแพทย์
     คุณจินตนา ใจยง
     หมายเลขติดต่อ     083-066-5204, 098-446-8706
     วันทำการ:            วันจันทร์ – วันเสาร์
     เวลาทำการ          8.30-17.00 น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น