คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี 

บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปี  2566 - 2567

โครงการจิตอาสา ณ วัดห้วยยาง ตำบล สระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี วันที่ 30 เม.ย.67

k57.jpg__PID:f97100e8-cf65-4596-a9ea-c2ae1f0ebe40
k58.jpg__PID:76f97100-e8cf-4595-9669-eac2ae1f0ebe
k59.jpg__PID:c476f971-00e8-4f65-9596-69eac2ae1f0e

โครงการปัจฉิมนิเทศ รับขีดหมวก และเข็มชั้นปี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี วันที่ 25 เม.ย.2567

k63.jpg__PID:c931e8cd-7731-41a0-a3e0-09ce28a95945
k66.jpg__PID:23c7c931-e8cd-4731-b1a0-63e009ce28a9
k67.jpg__PID:6e23c7c9-31e8-4d77-b1b1-a063e009ce28

โครงการ ทำบุญประจำปีหอพัก โดยคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ร่วมกัน วันที่ 5 เม.ย.67

k68.jpg__PID:5eb76027-781d-4fb6-a8b0-354654f5887e
k69.jpg__PID:325eb760-2778-4d7f-b6a8-b0354654f588
k70.jpg__PID:c0325eb7-6027-481d-bfb6-a8b0354654f5

โครงการพัฒนานิสิตด้านคุณธรรมและจริยธรรมเรื่อง"คุณธรรมจริยธรรมการดำรงชีวิตของวัยรุ่นในยุคดิจิทัล" วันที่ 27 มี.ค.67

k60.jpg__PID:9ec86ac6-67df-4eaa-9cdc-2f711fa95a83
k61.jpg__PID:3c9ec86a-c667-4fbe-aa1c-dc2f711fa95a
k62.jpg__PID:913c9ec8-6ac6-47df-beaa-1cdc2f711fa9

โครงการธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะ วัฒนธรรมไทย ประจำท้องถิ่น   วันที่ 28 ก.พ. 2567

k51.jpg__PID:de022ea8-80b2-493e-b94a-b63975f03e46
k53.jpg__PID:3cde022e-a880-4259-be79-4ab63975f03e
k73.jpg__PID:596e111a-31d3-4b5c-a2a5-8b7f7868bed0

โครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยทางเพศ และเพศศึกษา (เรื่องลับที่ต้องรู้) ณ โรงเรียนหัวยกระเจาพิทยาคม วันที่ 6 ก.พ.ุ67

โครงการสายสัมพันธ์กาสะลอง วันที่ 18 ม.ค.67

k38.jpg__PID:778040c2-3e92-4ed8-9565-b3be8e7b659d
k40.jpg__PID:3e924ed8-1565-43be-8e7b-659d512bfd51
k44.jpg__PID:65b3be8e-7b65-4d51-abfd-51e200a89ae3
k41.jpg__PID:8e7b659d-512b-4d51-a200-a89ae35fc333
k42.jpg__PID:be8e7b65-9d51-4bfd-91e2-00a89ae35fc3
k47.jpg__PID:4ed81565-b3be-4e7b-a59d-512bfd51e200

โครงการคัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง (กินรสจืด ยืดชีวิต) แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุสระลงเรือ ต. สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรีง วันที่ 30 ก.ย.66

k71.jpg__PID:27781d7f-b6a8-4035-8654-f5887e31ccd3
k72.jpg__PID:6027781d-7fb6-48b0-b546-54f5887e31cc

โครงการเชิดชูผู้มีพระคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล ในวันพยาบาลสากล วันที่ 2 มิ.ย.66

4.โครงการเชิดชูผู้มีพระคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล ในวันพยาบาลสากล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี วันที่ 2 มิ.ย.66.jpg__PID:fc5f7fac-8912-442a-854a-c19b36f0d319
k36.jpg__PID:7b559851-b763-4a32-a54c-cef54bcc0066

โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยทรงดำ ณ วัดพรหมนิมิต อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี วันที่ 29 เม.ย. 2566

k31.jpg__PID:4bb396fd-f1de-4df6-9a09-5c7b559851b7
k29.jpg__PID:96fdf1de-9df6-4a09-9c7b-559851b763aa
k30.jpg__PID:b396fdf1-de9d-46da-895c-7b559851b763

โครงการบริการวิชาการ “ปันน้ำใจน้องผู้ยากไร้ครั้งที่ 7” ณ รร.บ้านโมรข่า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วันที่ 1 เม.ย.66 

k26.jpg__PID:de9df6da-095c-4b55-9851-b763aa32a54c
k27.jpg__PID:f1de9df6-da09-4c7b-9598-51b763aa32a5

"โครงการธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะไทย " วันที่ 15 ก.พ.66

k26.jpg__PID:988f4bb3-96fd-41de-9df6-da095c7b5598
k28.jpg__PID:aa84988f-4bb3-46fd-b1de-9df6da095c7b
k27.jpg__PID:84988f4b-b396-4df1-9e9d-f6da095c7b55

โครงการบริการวิชาการ ปี 2565

26-7-2562 Open House ต้อนรับนักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

26-7-2562 สาธิตการอาบน้ำและอุ้มทารกแก่นักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

26-7-2562 สาธิตการทำแผลแก่นักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

12-2-2562 อาจารย์มาลินี ปั้นดี
ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

12-2-2562 บริารวิชาการ ร่วมกับ สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรในมหาวชิราลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (วัดชูจิตร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

12-12-2562 บริการวิชาการ ช่วยผ่าตัดต้อเนื้อแก่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเดินทางไปรักษาในจังหวัด

18-11-2561 โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

18-11-2561 กิจกรรมรำวงเบา เพื่อเสริมทักษะความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและการทรงตัว

18-11-2561 นิสิตฝึกนำกิจกรรมเสริมทักษะการกล้าแสดงออกและภาวะผู้นำ

12-10-2561 กิจกรรมกลุ่ม

18-11-2561 กิจกรรมรำวงเบา เพื่อเสริมทักษะความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและการทรงตัว

12-10-2561 ผลงานของแต่ละกลุ่มของโรงเรียนผู้สูงอายุสระลงเรือ

27 ก.พ. 2561 บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน นครปฐม

กิจกรรมบริหารสองเป็น 2 เท่าป้องกันภาวะหลงลืมในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุต้นแบบแนะนำการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น