คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

ผลงานนิสิต

ผลงานนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

28-29 มี.ค. 2562 ร่วมงานนวตกรรมที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4 ก.พ. 2562 นิสิตจิตอาสาทำกิจกรรม 5 ส.

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในวิชาชีพพยาบาลยุค Thailand 4.0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในวิชาชีพพยาบาลยุค Thailand 4.0

สี่ขาพาเพลิน (Optional Legs)

4 ก.พ. 2562 ภาพห้องเก็บอุปกรณ์ก่อนทำกิจกรรม 5 ส.

26-7-2562 Open House ต้อนรับนักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในวิชาชีพพยาบาลยุค Thailand 4.0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในวิชาชีพพยาบาลยุค Thailand 4.0

Mobile PT

4 ก.พ. 2562 ภาพห้องเก็บอุปรณ์ หลังทำกิจกรรม 5 ส.

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในวิชาชีพพยาบาลยุค Thailand 4.0

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น