คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
หมู่ 4 ถนนหทัยราษฏร์ฏร์ฏ ม.11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดีคณะ
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 พนักงานสาขา

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น