ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

บริการ - รับผิดชอบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2560 - 2564
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
Section
Drop element here

ติดต่อหน่วยงาน

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชาการ ส่วนงานประกัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น