สำนักวิชาการ

ประกาศกระทรวง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ/กฎกระทรวง/ประกาศจากคณะกรรมการ/แนวปฏิบัติ/เกณฑ์มาตรฐาน/ ระบบคลังหน่วยกิต/ระบบการศึกษาทางไกล
  • กฎกระทรวง
  • ประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
  • แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตร
  • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  •  ระบบคลังหน่วยกิต
  • ระบบการศึกษาทางไกล

ติดต่อสำนักวิชาการ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
4 Moo 11 Hathairaj Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumtani 12150 Thailand
Tel .02-563-5252 โทรศัพท์ 02-563-5252
ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312 ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311
ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2310, 2312

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
600 Moo 11 Sralongrua, Huaykrajao, Kanchanaburi 71170 Thailand
Tel. 088-585-2075, 035-651-000 สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือ โทร 088-585-2054
Email:contact@yourdomain.com
 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
123 Moo 11 Liangmueang Rd., Banyang, Mueang, Buriram 31000 Thailand
Tel. 063-217-2789 ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น