ปริญญาตรี (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

หอพักนิสิต

ข้อมูลหอพัก
หอพักแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หอพักนิสิตชาย และหอพักนิสิตหญิง เป็นอาคาร 8 ชั้นจำนวน 3 หลัง

    ห้องพักแบ่งเป็น 3 แบบ

  •  1. ห้องพัก 4 คน เตียงแบบ 2 ชั้น
  • 2. ห้องพัก 2 คน เตียงแบบ 2 ชั้น
  • 3. ห้องพัก 1 คน เตียงเดี่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวนความสะดวกในห้อง ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เตียง โต๊ะทำงาน ตู้เสื้อผ้า จำนวน 1 ชุด ต่อนิสิต 1 คน เครื่องปรับอากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง
สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางประกอบด้วย ห้องอ่านหนังสือรวม ห้องปฐมพยาบาล ห้องซักผ้า และเครื่องซักผ้าอัตโนมัติซึ่งแยกแต่อาคารมีจำนวนพอเพียงสำหรับนิสิตในหอพัก ห้อง สันทนาการและลานเอนกประสงค์ สำหรับ จัดกิจกรรม สวนพักผ่อน

ระบบรักษาความปลอดภัย
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลทุกบริเวณ ตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด CCTV ระบบ Finger scan และ Key card ระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนภัยในอาคารหอพักทุกชั้น

การจัดระบบรักษาความปลอดภัย

  • 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่วงเวลากลางวัน 4 นาย กลางคืน 4 นาย
  • 2. ระบบ CCTV ตามจุดสำคัญต่าง ๆ
  • 3. ระบบการเข้าออกประตูหอพักโดยใช้ลายมือและ Key card
  • 4. ระบบสัญญาณแจ้งภัยภายในอาคมาหอพักเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • 5. แผนการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยของหอพัก ทุก 6 เดือน